درگیری عصب مدین در آرنج چیست و شدت درد آن برای بیمار چقدر است ؟

درگیری عصب مدین در آرنج چیست و شدت درد آن برای بیمار چقدر است ؟
سندرم عضله PRONATOR TERES علائم و نشانه هایی را بیان می کند که در اثر فشرده شدن عصب مدین در نزدیکی آرنج به وجود می آید . این مورد مشابه ترین نمونه دیستال(انتها) آن ،سندرم تونل کارپ است.
درگیری عصب مدین در آرنج سندرم عضله PRONATOR TERES علائم و نشانه هایی را بیان می کند که در اثر فشرده شدن عصب مدین در نزدیکی آرنج به وجود می آید . این مورد مشابه ترین نمونه دیستال(انتها) آن ،سندرم تونل کارپ است. سندرم PRONATOR از به دام افتادن عصب میانی توسط عضله PRONATOR TERES رخ می دهد . بعلت حرکات طولانی مدت یا تکراری بازو همراه است یعنی گرفتن کف دست به پایین : *نجاران *مکانیک ها *کارگردان ها *تنیس بازان *پارو زنان *وزنه برداران همگی مستعد این مشکل هستند. این وضعیت اغلب با رشد بیش از حد عضلات بازو همراه است و بیشتر در بازو غالب است. سن معمول شروع این آسیب در دهه پنجم است و زنان چهار برابر بیشتر از مردان درگیر این بیماری هستند. مانند سایر نوروپاتی ها، بیماران دیابتی، الکلی یا کم کاری تیروئید نیز مستعد ابتلا به این بیماری هستند. علائم موثر این بیماری: درد در ساعد همراه با بی حسی انگشتان شست، اشاره و انگشت وسط. علائم این سندرم مشابه سندرم تونل کارپال است. در هر دو ممکن است با فعالیت تکراری تشدید شوند. در این سندرم بر خلاف سندرم تونل کارپ درد شبانه وجود ندارد. این عضله حساس و دردناک می شود و عضلاتی که توسط عصب مدین عصب دهی می شوند، در ساعد ضعیف می شوند. سمت داخلی آرنج دردناک می شود قدرت مشت کردن در افراد مبتلا کاهش پیدا می کند. درمان: درمان موثر غیر تهاجمی شامل استراحت، آزاد سازی عضله، محرک سازی عصب و استفاده از مدالیته ها است. مهمترین جنبه درمان، جلوگیری از مشت کردن با نیروی زیاد به صور تکرار است .گذاشتن کمپرس سرد روی عضله می تواند موثر باشد.